Wil je eerst kort kennismaken? Voelen of het klikt en nog iets meer horen over mijn werkwijze?
Dat kan! Een telefonisch gesprek vooraf is GRATIS

Eén los consult bedraagt € 120,--.

Basisbegeleiding: bestaat uit een instapgesprek, een vervolgafspraak en een evaluatiegesprek. Tussentijds online contact. Investering is € 333,-- 

Mediumbegeleiding: bestaat uit een instapgesprek, 4 sessies en een evaluatiegesprek en een telefonisch consult 1 maand na afloop. 
Tussentijds online contact. Investering is € 777,-- 

Intensieve begeleiding; bestaat uit een instapgesprek, 4 sessies, tussendoor afstemmomenten, wekelijkse online begeleiding, een evaluatiegesprek en een inzichtgesprek 3 maanden na afloop. Investering is € 999,--

Relatieverdieping: voor jou & je partner: € 549,-- (3 uitgebreide sessies, Transformatiespel, online begeleiding tussentijds)

Betaling via maandelijkse termijnen.

Voor vragen of het maken van een afspraak kun je direct mailen naar joke@delibbensbeam.nl