Wil je eerst kort kennismaken? Voelen of het klikt en nog iets meer horen over mijn werkwijze?
Dat kan! Een telefonisch gesprek vooraf is GRATIS

Eén los consult bedraagt € 120,--.

Basisbegeleiding: bestaat uit een instapgesprek, een vervolgafspraak en een evaluatiegesprek. Tussentijds online contact. Investering is € 333,-- 

Mediumbegeleiding: bestaat uit een instapgesprek, 4 sessies en een evaluatiegesprek en een telefonisch consult 1 maand na afloop. 
Tussentijds online contact. Investering is € 777,-- 

Intensieve begeleiding; bestaat uit een instapgesprek, 4 sessies, tussendoor afstemmomenten, wekelijkse online begeleiding, een evaluatiegesprek en een inzichtgesprek 3 maanden na afloop. Investering is € 999,--

Relatieverdieping: voor jou & je partner: € 549,-- (3 uitgebreide sessies, waaronder het Transformatiespel, online begeleiding tussentijds)

Inzichtdag (1:1)  € 549,-- (hele dag van 10.00 - 17.00 uur) 1:1 coaching. Inzichten, inspiratie, opruimen van blokkades, nieuwe stappen zetten.

Een zielenfluistering € 225,-- incl. een uitgebreid verslag én een nagesprek van 1,5 uur (in de praktijk of via Skype)

Betaling mag via maandelijkse termijnen.

Voor vragen of het maken van een afspraak kun je direct mailen naar joke@delibbensbeam.nl